Algemene Voorwaarden

Lees de volgende algemene voorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer u onze website bezoekt en wanneer u gebruikt maakt van onze producten en/of diensten. Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze Overeenkomst kan op elk en enig moment gewijzigd worden. Deze website wordt beheerd door A. Claeys Internetdiensten.

Privacy Policy

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke informatie die u via de website aan ons verstrekt. Alle persoonlijke informatie die door u via de website ingediend is onderworpen aan ons privacybeleid, dat hierin is opgenomen door middel van verwijzing. Lees ons privacybeleid om onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie te begrijpen.

Advertenties

U bent verantwoordelijk voor de informatie die verstrekt wordt in uw advertenties, en Vind-fotograaf staat als een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van uw informatie. Desondanks kan Vind-fotograaf welke actie dan ook ondernemen met betrekking tot uw advertenties als Vind-fotograaf het nodig acht. Vind-fotograaf kan overgaan tot het verwijderen van alle of een deel van uw advertenties.

U garandeert dat alle verstrekte gegevens correct zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. U verstrekt Vind-fotograaf een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door u is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Vind-fotograaf op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel

Het is niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan welke inhoud dan ook te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Vind-fotograaf of met de geldende wetten en regelgeving of fatsoensnormen. Het is niet toegestaan informatie of inhoud, in welke vorm ook, te plaatsen, te verspreiden of uit te zenden met de bedoeling het normale gebruik van de diensten te beperken, te verstoren of onmogelijk te maken.

Links

Deze website kan links naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door A. Claeys Internetdiensten bevatten. Het gebruik van deze links toegang tot andere websites is op eigen risico. A. Claeys Internetdiensten is niet verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de informatie of diensten of producten die worden verkocht op deze sites. A. Claeys Internetdiensten legt links naar andere websites voor het gemak van de gebruikers; Toch kunnen deze koppelingen niet bedoeld als een goedkeuring van de andere website.

Intellectueel Eigendom

Merken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst die op de Vind-fotograaf site voorkomen, zijn het intellectuele eigendom van Vind-fotograaf en mogen niet worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vind-fotograaf.

Als u gelooft dat uw werk is gekopieerd en gepubliceerd op de website op een wijze die inbreuk op het auteursrecht vormt, gelieve ons met de volgende informatie te voorzien:

  • Een elektronische of fysieke handtekening van de gemachtigde persoon
  • Uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e mailadres
  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt
  • Een beschrijving van waar het materiaal waarop volgens u inbreuk is gemaakt voorkomt op de website
  • Uw verklaring dat bovenstaande informatie naar uw beste weten correct is en dat u de houder van het auteursrecht of de intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om namens de houder van het auteursrecht of de intellectuele eigendom op te treden.
© Copyright 2015 Vind-fotograaf. Alle rechten voorbehouden. Website realisatie: Alexander Claeys